Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .: Rekolekcje
REKOLEKCJE

19-20.10.2012 r. FORMACJA KU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.SPOTKANIE I - CHRZEST.

Cykl spotkań w ciągu roku dla osób pragnących pogłębić swoją formację chrześcijańską przez katechezy duchowe i biblijne, katechezy o rozwoju sumienia, katechezy maryjne i społeczne. Każde spotkanie połączone jest z medytacjami w ciszy i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz z Eucharystią w Sanktuarium Głotowskim.Spotkanie jest skierowane do osób, które chcą wgłębić się w duchowość Kościoła, szczególnie dla osób po długiej formacji i działalności w ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach kościelnych.Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w sobotę ok. 19.00.


26-28.10.2012 r. SPOTKANIE WSPÓLNOTY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM - DOBRY PASTERZ.

9-11.11. 2012 r.

WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE - KOMUNIKACJA.

Warsztaty prowadzone przez ks. dr Cezarego Opalacha, psychologa na temat komunikacji. Warsztaty Małżeńskie i Rodzicielskie są propozycją szkoleniową skierowaną do małżonków i/lub rodziców, dążących do poprawy jakości życia rodzinnego. Mogą w nich uczestniczyć wyłącznie pary małżeńskie, w grupie 7-9 małżeństw. Program obejmuje 15-20 godzin zajęć podczas każdego z modułów. Celem Warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zakłada się bowiem, że zdobyte przez nich nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci. Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych psychologów i trenerów, a w chwili obecnej w ich ramach są realizowane 4 moduły tematyczne: (1) komunikacja, (2) rozwiązywanie konfliktów, (3) postawy małżeńskie i (4) postawy rodzicielskie. Każdy z modułów stanowi zamkniętą całość i może być realizowany niezależnie. WARSZTATY DOTYCZĄCE KOMINIKACJI. Początek w piątek o 19.00. Zakończenie w niedzielę ok. 13.00.


9-11.11.2012 r. SPOTKANIE KOŚCIOŁA DOMOWEGO DIECEZJI ELBLĄSKIEJ.

16-18.11.2012 r. WARSZTATY CHARYZMATYCZNE.

Spotkanie o darach nadzwyczajnych jak dar języków, dar proroctwa, dar uzdrawiania, dar poznania, dar czynienia cudów i dar wiary. Oprócz nauczania o darach poprowadzona zostanie modlitwa o otwartość na dary epifanijnei zasady korzystania z nich na modlitwie i we wspónocie.Poczatek w piatek o 19.00, zakończenie ok. 13.00 w niedzielę.


23-24.11.2012 r. SPOTKANIE NASZE CREDO.

Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w sobotę ok. 19.00.


23-24.11.2012 r. FORMACJA KU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.SPOTKANIE II - POKUTA.

Cykl spotkań w ciągu roku dla osób pragnących pogłębić swoją formację chrześcijańską przez katechezy duchowe i biblijne, katechezy o rozwoju sumienia, katechezy maryjne i społeczne. Każde spotkanie połączone jest z medytacjami w ciszy i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz z Eucharystią w Sanktuarium Głotowskim.Spotkanie jest skierowane do osób, które chcą wgłębić się w duchowość Kościoła, szczególnie dla osób po długiej formacji i działalności w ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach kościelnych.Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w sobotę ok. 19.00.


30.11.-2.12.2012 r. WEEKEND O RACHUNKU SUMIENIA I KIEROWNICTWIE DUCHOWYM.

Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w niedzielę ok. 13.00. Spotkanie dla osób pragnących nauczyć się codziennego rachunku sumienia oraz szczegółowego rachunku sumienia w codziennej formacji oraz poznać podstawowe zasady kierownictwa duchowego i rozenawania kierownika duchowego.


14-16.12. 2012 r.

WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE - KOMUNIKACJA.(dla zdeterminowanych)

Warsztaty prowadzone przez ks. dr Cezarego Opalacha, psychologa na temat komunikacji. Warsztaty Małżeńskie i Rodzicielskie są propozycją szkoleniową skierowaną do małżonków i/lub rodziców, dążących do poprawy jakości życia rodzinnego. Mogą w nich uczestniczyć wyłącznie pary małżeńskie, w grupie 7-9 małżeństw. Program obejmuje 15-20 godzin zajęć podczas każdego z modułów. Celem Warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zakłada się bowiem, że zdobyte przez nich nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci. Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych psychologów i trenerów, a w chwili obecnej w ich ramach są realizowane 4 moduły tematyczne: (1) komunikacja, (2) rozwiązywanie konfliktów, (3) postawy małżeńskie i (4) postawy rodzicielskie. Każdy z modułów stanowi zamkniętą całość i może być realizowany niezależnie. WARSZTATY DOTYCZĄCE KOMINIKACJI. Początek w piątek o 19.00. Zakończenie w niedzielę ok. 13.00.


24-27.01.2013 r. REKOLEKCJE O POJEDNANIU.

Rekolekcje dla każdego ukazują prawdę o pokucie, przebaczeniu i pojednaniu.Codzienna Eucharystia, nabożeństwa pokutne o uzdrowienie, rachunek sumienia, modlitwa wstawiennicza, spotkania z kierownikiem duchowym pozwolą na rekolekcjach zgłębić tajemnicę sakramentu Pokuty I Pojednania. Rekolekcje przygotowują do głębszego przeżycia spowiedzi i kierownictwa duchowego.Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w dzień wyjazdu przed południem. Koszt 100 zł.


27-31.01.2013 r. REKOLEKCJE MARYJNE O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM.

Rekolekcje dla każdego ukazują prawdę o Matce Bożej, objawieniach maryjnych, modlitwie różańcowej i rozważaniach maryjnych.Przez Maryję do Jezusa to hasło będzie przyświecać codziennej Eucharystii, nabożeństwom, refleksji maryjnej i spotkaniom w grupach. Nie zabraknie też modlitwy maryjnej, rozważań różańcowych i nauczania Bł. Jana Pawła II o Matcie Kościoła. Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w dzień wyjazdu przed południem. Koszt 120 zł.


31.01.-3.02..2013 r. REKOLEKCJE O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

Rekolekcje dla każdego w Sanktuarium Glotowskim ukazują prawdę o Eucharystii jako cudzie, uzdrowieniu i momencie powierzenia życia Jezusowi jako Panu w akcie wiary. W czasie rekolekcji przez codzienną Eucharystię w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, przez Adorację, katechezy, spotkania w grupach i nabożeństwa oraz modlitwy o uzdrowienie można doświadczyć Miłości Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przez treść rekolekcji prowadzić będą słowa Bł. Jana Pawła II. Początek w dzień zjazdu o 19.00. Zakończenie w dzień odjazdu przed południem. Koszt 120 zł.


8-10.02. 2012 r.

WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW.

Warsztaty prowadzone przez ks. dr Cezarego Opalacha, psychologa na temat komunikacji. Warsztaty Małżeńskie i Rodzicielskie są propozycją szkoleniową skierowaną do małżonków i/lub rodziców, dążących do poprawy jakości życia rodzinnego. Mogą w nich uczestniczyć wyłącznie pary małżeńskie, w grupie 7-9 małżeństw. Program obejmuje 15-20 godzin zajęć podczas każdego z modułów. Celem Warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zakłada się bowiem, że zdobyte przez nich nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci. Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych psychologów i trenerów, a w chwili obecnej w ich ramach są realizowane 4 moduły tematyczne: (1) komunikacja, (2) rozwiązywanie konfliktów, (3) postawy małżeńskie i (4) postawy rodzicielskie. Każdy z modułów stanowi zamkniętą całość i może być realizowany niezależnie. WARSZTATY DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. Początek w piątek o 19.00. Zakończenie w niedzielę ok. 13.00.


 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007